Skip to main content

بازار داخلی:

این شرکت با تولید انواع قیر قسمتی از نیاز بازار داخلی کشور را جهت پروژه های راهسازی، تولید عایق صنعتی و ساختمانی، شهرداری ها و سایر نهادهای عمرانی را تأمین می نماید.

بازار صادراتی:

این شرکت توانسته است محصولات خود را در بسته بندی های مختلف به بیش از 20 کشور آسیایی و آفریقایی صادر نماید. این شرکت به منظور ارتقاء کیفیت و سهولت امر تحویل محصولات، در زمینه حمل داخلی، خدمات گمرکی و ترخیص خدماتی به مشتریان خود ارائه نموده است.

صادرات این مجموعه تنها طی سالهای گذشته، بالغ بر پانصد هزارتن قیر به کشورهای آسیایی و قاره آفریقا بوده است که منجر به ارزآوری برای کشور گردیده است. این مجموعه همواره در مهمترین سمینارها، رویدادها و نمایشگاههای بین المللی حضور فعال داشته است.

ثبت سفارش آنلاین
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

انتخاب محصول مورد نیاز:

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
کد را به درستی وارد نمایید