Skip to main content

ویسکوزیته

قیر ویکسوزیته که بیشترین کاربرد را در ساخت آسفالت داغ دارد، از رده قیرهای پالایشگاهی است که از طریق هواداری وکیوم باتوم در برج تقطیر تولید می‌شود. ویژگی‌ای که این ماده را در هوای سرد، سخت و سفت نگه می‌دارد خاصیتی ترموپلاستیکی است و این قیر دارا است  . این ویژگی ترکیب قیر ویسکوزیته با مواد دیگر را جهت ساخت جاده ماندگارتر می‌کند.

قیر های ویسکوزیته  (VG)

 

قیرهای ویسکوزیته (VG)

VG10

VG20

VG30

VG40