Skip to main content

قیر نفوذی

قیر نفوذی جهت آماده سازی سطح شنی راه با هدف پخش لایه‌ آسفالتی سرد یا گرم استفاده می‌شود. در این نوع از راهسازی، یک لایه‌ نازک قیری برای آب‌بندی سطوح غیر آسفالتی استفاده می‌شود تا لایه‌های زیرین در برابر آب و هوای مرطوب محافظت شوند؛ سپس مصالح در بستر به هم متصل شده و سطح بستر سخت‌تر می‌شود که به آن یکپارچگی بستر دانه‌ای می‌گویند..

اندود نفوذی این ویژگی را دارد که می‌تواند ذرات شل را در لایه‌ اساس بپوشاند و اینگونه در فعالیت‌های ساختمانی گرد و خاک کمتری تولید شده و فرآیند کار راحت‌تر می‌شود

قیر های نفوذی

 

قیرهای نفوذی

40-50

60-70

85-100

120-150

200-300