Skip to main content

اصول و ارزشها:

-         پایبندی به تعهدات

-         رعایت رابطه برد- برد

-         احترام به محیط زیست

-         ارائه محصول با بهترین کیفیت

-         رضایت مشتری و مشتری مداری

-         پرورش و حفظ سرمایه انسانی کارآمد

 

چشم انداز:

تمرکز این شرکت بر مدیریت، کیفیت و زمان تحویل سریع سبب شده است مشتریان بین المللی و معتبری را به خود جذب کند. به نحوی که میزان تولید و صادرات در سنوات گذشته، بالغ بر 500.000 تن به کشورهای آسیایی و قاره آفریقا بوده است.با تکیه به توانمندیها، این مجموعه میتواند نقش مؤثرتری نیز در بازار داخلی داشته باشد و ظرفیت فروش داخلی خود را افزایش دهد.